• Hamp.nl

Het geheim van de patiënt

Praktische handleiding voor iedereen die te maken heeft met het medisch beroepsgeheim. Niet hulpverleners zoals bijvoorbeeld agenten, opsporingsambtenaren, advocaten, medewerkers veiligheidshuis lopen bij de uitoefening van hun taken nogal eens tegen het “beroepsgeheim” aan. Het belemmerd hen in de uitoefening van hun taken en oogst daarmee soms wederzijds onbegrip. Samenwerkingsrelaties komen daarmee onder spanning te staan, relaties bekoelen en het wederzijds vertrouwen neemt af. Dit is niet nodig. Het beroepsgeheim is niet iets wat professionals te pas en te onpas naar willekeur gebruiken. Onder het beroepsgeheim verstaan we het “geheim van de patiënt” dat door de beroepsbeoefenaar beschermd dient te worden. Het beroepsgeheim is geen recht van de professional maar dient een algemeen belang: iedereen moet zich tot een professional kunnen wenden zonder de angst dat zijn geheim aan derden ter kennis komt.

Totaalprijs, inclusief BTW en verzenden €14,52

Totaal: € -

 

© 2018 | Gerealiseerd door Zeg maar Alex