• Hamp.nl

Instrueren en motiveren

Of het nu de werking van de koffieautomaat is of een pc-programma, we zijn allemaal wel eens instructeur. Dit boek leert je hoe je meer resultaat haalt uit je instructies. Hoe komt hetgeen je doet en vertelt zo effectief mogelijk over? Met veel tips en voorbeelden uit de praktijk. Instrueren is de kunst of methode van het anderen laten verwerven van kennis en vaardigheden door middel van communicatie. Voor het samenstellen en houden van een instructie geeft de auteur diverse adviezen. Deze tips zijn gerangschikt volgens de zeven stappen van het instructieproces (terugblik, verkenning en voorbereiding, uitleg, begeleide oefening, zelfstandige verwerking, evaluatie en vooruitblik) en hebben betrekking op de leerstijl, leermethode, leergebieden en leerinstrumenten. De hoofdzaken van een instructie (praatje, plaatje, praktijk en motiveren) komen daarbij aan bod. Deze uitgave is bedoeld voor docenten, trainers, ouders en anderen die beroepsmatig of in de huis-, tuin- en keukensfeer iets moeten uitleggen of voordoen. De nadruk ligt daarbij op het beroepsmatig een vaardigheid uitleggen en /of aanleren.

© 2018 | Gerealiseerd door Zeg maar Alex