• Hamp.nl

Kosten

Een vergoeding voor de inzet en geleverde diensten kan op verschillende manieren plaatsvinden. Samen bepalen we welke vorm het beste bij uw vraag past. De hoofdlijnen zijn:

Detachering

Voor kortere of langere periode gebaseerd op een vast uurtarief.

Resultaat

Gebaseerd op een vast uurtarief. We maken afspraken over wat, wanneer en onder welke voorwaarden (deel)opdrachten gereed moet zijn. Is dat het geval, dan vindt er een extra verrekening plaats met een van te voren afgesproken bedrag. Zo niet, dan zijn er geen verdere verrekeningen en zal de opdracht naar volle tevredenheid verder worden uitgevoerd.

No cure-no pay

Bespreekbaar in initiële fase waar budgettering een probleem vormt. Om deze projecten met een goede insteek niet te laten vastlopen op een gebrek aan financiële middelen, kunnen afspraken gemaakt worden op basis van bijvoorbeeld voorfinanciering of risicodragende participatie.

Lump sum

Op basis van een duidelijk geformuleerde projectdoelstelling en offerte. Een vast bedrag, zonder verrassingen. U weet wat u krijgt en weet wat het kost.

BTW vrijstelling

De belastingdienst stelt inschrijving in het juiste CRKBO-register als voorwaarde om in aanmerking te komen voor BTW-vrijstelling. Hamp.nl is ingeschreven en geregistreerd op www.crkbo.nl.

© 2018 | Gerealiseerd door Zeg maar Alex