• Hamp.nl

Lef hebben om los te laten

Congresspecial ten behoeve van het Dwang en Drang congres in 2012. Zes jaar terugdringen Dwang en Drang. Dat lijkt niet zo lang, maar er werd al eerder aan gewerkt. Eind jaren negentig waren er al instellingen die dit belangrijke thema op de agenda plaatsten. De laatste zes jaar zijn met steun van het ministerie van VWS alle instellingen, Paaz’en en PUK’s opgeroepen om projectvoorstellen in te dienen die bijdragen aan het verder terugdringen van dwang- en drangtoepassingen in de geestelijke gezondheidszorg. Het is zonder meer indrukwekkend wat er sindsdien is bereikt. Maar we zijn er nog niet! Nu het laaghangend fruit is geplukt, staat het veld voor de opgave om het dwang en drang-beleid verder te ontwikkelen en te borgen.

© 2018 | Gerealiseerd door Zeg maar Alex