• Hamp.nl

Hamp.nl

Hamp.nl is een advies- en trainingsbureau voor alle vragen en problemen op het gebied van communicatie tussen mensen. Vooral voor mensen die in hun werk moeten communiceren met andere mensen. Door coaching of training van individuele medewerkers en teams, maar ook door tijdelijke regie over afdelingen en projecten, brengt Hamp.nl mensen en organisaties in beweging. Ervaren en deskundig! De expertise van ligt vooral in het op gang brengen van de communicatie in complexe situaties. Bijvoorbeeld bij geëscaleerde of vastgelopen conflicten. Of individueel niveau of team niveau. Of in situaties waar in een gedwongen kader moet worden gecommuniceerd.

Hamp.nl beschikt over specifieke deskundigheid op het terrein van terugdringen van dwang en drang in de geestelijke gezondheidszorg en in het beantwoorden van zeer intensief en complexe zorgvraagstukken. Door een brede werkervaring en achtergrond staat een enorm netwerk met specialisten en experts uit diverse branches om ons heen. Opdrachtgevers profiteren hiervan!

Elke vraag staat op zich en vergt haar eigen unieke aanpak en samenwerkingsvorm. Samen bepalen wij, welke vorm het beste bij uw vraag en organisatie past. Gaat u in zee met ons dan bent u in ieder geval verzekerd van onze aandacht en toewijding. U weet waar u aan toe bent !

Hamp.nl  is er voor training en coaching, advies, scholing en tijdelijke (project)leiding.

Een korte opsomming van enkele activiteiten:

• HIC ontwikkeling en Werkboek HIC(High en intensive care in de psychiatrie)
• www.dwangindezorg.nl
• Vrijheidsbeperking in de GGZ: veldnorm insluiting(Voorzitter van de Klankbordgroep)
• Handreiking Veilig Fysiek Ingrijpen in de GGZ
• RAN Workgroup Health & Social Care(Workgroupleader)
• Het geheim van de patiënt(beroepsgeheim)
• Vervoer verwarde personen

© 2018 | Gerealiseerd door Zeg maar Alex