• Hamp.nl

Reageren op agressief gedrag

Dit boekje heeft als onderwerp verbaal reageren op verbale agressie en behoort tot een serie waarin praktische tips voor effectieve communicatie op de werkvloer staan. Na een korte schets van vijf stereotiepe situaties met agressief gedrag worden vervolgens enkele tips gegeven waardoor het gewelddadig gedrag kan worden verminderd of voorkomen en vooral wat er niet gezegd moet worden. De situaties betreffen het te woord staan van een ontevreden klant, disfunctionerende werknemer, handtastelijke collega, een groep pestende collega’s en iemand die met fysiek geweld dreigt. Het boekje, bestemd voor een breed publiek, bevat informatie die een eerste aanzet is om zich weerbaar te maken tegen verbale agressie. Tevens zou het boekje gebruikt kunnen worden als voorbereiding op een rollenspel.

© 2018 | Gerealiseerd door Zeg maar Alex