• Hamp.nl

Scholing

Of het nu voor een MBO of HBO is, een klinische les of korte workshop. Hamp.nl is in te zetten als docent. Onderwerpen die dicht bij ons liggen zijn:

• Acute Zorg
• Terugdringen Dwang en Drang, vroegsignalering en risicotaxatie
• HIC ontwikkeling, Safe Ward, Close Contact Interventions en Extra Beveiligde Kamer(EBK)
• Verwarde Personen problematiek & Potentieel Gewelddadige Eenlingen
• Wet- en regelgeving binnen de GGZ
• Agressie en Conflicthantering
• Het geheim van de cliënt(beroepsgeheim)
• Radicalisering & Polarisatie

De Belastingdienst stelt inschrijving in het juiste CRKBO-register als voorwaarde om in aanmerking te komen voor BTW-vrijstelling. Hamp.nl is ingeschreven en geregistreerd op www.crkbo.nl.

© 2018 | Gerealiseerd door Zeg maar Alex